Nisi 100x100mm Nano IR Neutral Density filter – ND 8/16/32/64/1000

3,500,000

  • Màu sắc trung thực, chống phản chiếu
  • Không tối góc
  • Độ phân giải kính cao
  • Phủ Nano chống nước và dầu