Nisi 150x150mm Nano IR Neutral Density filter

5,800,000

  • Màu sắc trung thực, chống phản chiếu
  • Không tối góc
  • Độ phân giải kính cao
  • Phủ Nano chống nước và dầu