Nisi Pro Nano HUC Protector Filter

  • Khung siêu mỏng hạn chế hiện tượng tối góc trên ống kính
  • Thủy tinh tinh khiết cho độ truyền dẫn ánh sáng tốt nhất
  • Lớp phủ Nano ở 2 mặt chống bụi và nước